Polski – Polish

Quest – grupą dla lesbijek gejów biseksuałów (LGB) katolików

Zadaniem grupy jest świadczenie dobrej nowiny Jezusa Chrystusa, aby odrodzić i wzmocnić wiarę chrześcijanską wśród kobiet i mężczyzn homoseksualnej orientacji.

Robimy to w różny sposób:

  • Ogólne spotkania: Raz na rok organizujemy konferencje podczas których razem modlimy się, dyskutujemy, spędzamy czas w towarzyskich rozmowach i organizujemy wspólne zabawy. W atmosferze życzliwości, budując ciepłe chrześcijanskie relacje między sobą, my szukamy pogodzenia naszej wiary katolickiej i seksualnej orientacji. Grupy regionalne w różnych częściach Wielkiej Brytanii organizują własne lokalne spotkania w tym: Mszy Św., warsztaty i dyskusje, wspólne wycieczki, wyjścia do kina, teatru.
  • Dialog z księżmi i biskupami nie jest prosty ale niezbędny dla budowania wzajemnego porozumienia między klirem a osobami świeckimi i głębszego uświadomienia jak moralnego nauczania Kościoła, tak i życia homoseksualnie zorientowanych kobiet i mężczyn.
  • Wsparcie dla wszystkich kto potrzebuje pocieszenia i wzmocnienia. Pierwszy kontakt z Quest najłatwiej nawiązać poprzez Quest Linkline, telefon zaufania dla LGB katolików. Quest ma też swoje wydania prasowe: rocznik Quest Digest, co kwartał ukazuje się Quest Bulletin, grupe regionalne także mają swoje czasopisma.

Czy musisz dokonać wyboru między swoją orientacją seksualną a wiarą?
Nie. Niestety liczne dokumenty Kościoła dają podstawę myśleć że taka “powinność” istnieje. To z kolei doprowadziło do zrzeczenia się przez wielu homoseksualnie zorientowanych kobiet i mężczyzn swojej wiary katolickiej i wyboru zamkniętego i bardziej męczącego stylu życia. Pierwsze i drugie przeczy tej wolności, którą obecuje ewangelia – dobra nowina – głoszona przez Koścół na cały świat.

Czy w swoim nauczaniu Kościół nie mówi że homoseksualizm jest złem?
Oczywiście stanowisko Kościoła Katolickiego w sprawie homoseksualności jest interpretowane przez wszystkich jako negatywne i odrzucające, ponieważ Watykan naucza że homoseksualizm jest “objektywnym bezprawiem (…) tendencją, prowdzącą do objektywnego zła moralnego”. To wszystko jest odbierane jako jedyna możliwa postawa Kościoła do homoseskualności, ale nawet Watykan przyznaje że homoseksualizm jest „zjawiskiem zło­żo­nym”, które potrzebuje “dokładnych badań, aktywnego zaineresowania i szczerej zrównoważonej medytacji teologicznej. Quest dąży do tego, aby pozytywne świadectwo katolików-gejów i lesbijek uwzględniało się pdoczas wysuwania przez Watykan wszystkich wniosków dotyczących nas.

Czy Quest próbuje źmienić nauczanie Kościoła?
Nie wzystkie aspekty nauczania Kościoła w sprawach wiary i moralności mają jednakowy stopień ważności. Quest bezwarunkowo przyjmuje wszystko co Kościół określa jako nieomylne i dlatego istotne dla wiary katolickiej. Konsekswentna pozycja Kościoła w sprawie homoseksualności była sformulowana niedawno i nie jest częścią nieomylnego nauczania. Przyjęcie takiego stanowiska w dużym stopniu zależy od argumentów przytoczonych w jego obronę. Katolicy okazaliby brak należnego szacunku wobec nauczania Kościoła, gdyby w sposób krytyczny i jednocześnie konstruktywny nie brali udział w dyskusjach na temat takiej właśnie pozycji Kościoła.

Quest z dumą gra aktywną rolę we wspólnocie gejów i lesbijek i we wspólnocie Kościoła Katolickiego. Członkiem Quest może być każdy, kto podziela zadania i cele grupy. Twoje przyłączenie się do setek mężczyzn i kobiet, w których wiara katolicka i homoseksualna orientacja nie tylko współistnieją, ale są przyjęte jako Dar od Boga, będzie wielką radością dla nas.

Quest Linkline
Telefon zaufania dla LGB katolików – 
Linia Bezpłatna 0808 808 0234 (w języku angielskim)
; 19.00 – 22.00, plus całodobowa automatyczna sekretarka.

Adres pocztowy Quest’a:
BM Box 2585, London WC1N 3XX
E-mail: quest@questgaycatholic.org.uk
Strona internetowa: www.questgaycatholic.org.uk